Pozvánka na schůzi

Osadní výbor Zboněk a Klevetov si Vás dovoluje pozvat na schůzi,
která se uskuteční v pondělí 24. února 2020 v 18 hodin v Obecní budově ve Zboňku.

Program:

  • Zahájení
  • Představení rozpočtu na rok 2020
  • Připomínkování rozpočtu občany
  • Návrhy občanů na investice do dalších let
  • Plán akcí
  • Vyhodnocení ankety + odpovědi na náměty a připomínky
  • Diskuse
  • Závěr

Na toto setkání jsou srdečně zváni všichni občané.

Zprávy z knihovny

1. Od 3. února jsou pro čtenáře, kteří navštěvují naši místní knihovnu, doplněny další časopisy. Velká poptávka u dětí je po časopise Čtyřlístek, který byl samozřejmě také doplněn.

Dále se můžete těšit na následující nově doplněné časopisy:

21. století Junior, Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Jezdectví, Naše rodina, Instinkt, Květy, Žena a život, magazín deníku Práva.


2. Od paní knihovnice máme již údaje ze statistiky naší znovuotevřené knihovny. Údaje jsou zpracovány za období od 23. června, kdy byla knihovna otevřena pro čtenáře poprvé až do 31. 12. 2019.

– registrovaní čtenáři – 24 (z toho 8 do 15 let)

– celkem přišlo 111 čtenářů

Výpůjčky:

– naučná literatura dospělí: 41

– krásná literatura dospělí: 55

– naučná literatura dětská: 16

– krásná literatura dětská: 27

– výpůjčky periodik: 39

Celkem výpůjček: 178


Mějte se krásně a zase někdy v knihovně ahoj a na shledanou.

Za Osadní výbor Martina Randulová

V Klevetově 3. února 2020

Níže můžete napsat Vaše názory, náměty nebo připomínky k fungování naší knihovny a zároveň vyjádřit přání, které knihy a časopisy byste si v knihovně přáli najít. Vaše názory rádi předáme naší milé knihovnici Mirce.

Zprávy z Obce – Anketa

Anketa nejen pro občany Zboňku a Klevetova

Osadní výbor se na Vás obrací s prosbou o vyplnění následující ankety, která je dobrovolná a pokud ji nechcete podepsat, tak i zcela anonymní.
Anketní lístek obdržela každá domácnost do schránky. Pokud Vám jeden lístek nestačí, tak si ho můžete okopírovat nebo požádat kteréhokoliv člena Osadního výboru o další, a nebo je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách – www.zbonekaklevetov.cz
V průběhu posledního lednového týdne, Vás některý z členů osadního výboru navštíví s „anketní urnou“ a vy do ní vhodíte anketní lístek, ať už bude vyplněný či nikoli.  
Pokud v našich obcích trvale nebydlíte, ale přesto se chcete ankety zúčastnit, tak prosím zkontaktujte kteréhokoliv člena osadního výboru a ten zajistí odevzdání anketního lístku do „anketní urny“.
Vyplněné lístky budou sloužit pouze a jen pro potřebu Osadního výboru Zboněk a Klevetov.
Děkujeme Vám, za Váš čas, který jste tomu věnovali a za zpětnou vazbu, která je pro naši další práci velmi důležitá.


Osadní výbor Zboněk a Klevetov

Ve Zboňku 12. ledna 2020

Zprávy z Obce

Vážení občané Zboňku a Klevetova, další rok je za námi, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí do minulosti.

    V roce 2019 se podařilo uspořádat kulturní akce pro děti i pro dospělé, ať už Dětské odpoledne, Rozsvícení vánočního stromečku, Čarodějnice, Zájezd do Hodonína s překrásnou plavbou lodí po řece Moravě spojený s návštěvou ZOO a další. Významnou událostí, která se zapsala do historie našich obcí, bylo znovuotevření místní knihovny a vydání pohlednice s historickými fotografiemi našich obcí. Stalo se tak 15. června 2019 a v knihovně, jejíž tituly jsou pravidelně obměňovány, si můžete vypůjčit každé sudé pondělí některou ze zajímavých knih, nebo časopisů. Od letošního roku mohou občané nejen Zboňku a Klevetova získávat informace o dění v obci, plánovaných akcích, historii, atd., na nově vytvořených webových stánkách http://zbonekaklevetov.cz/ Jsou velice zdařilé a určitě, pokud jste tak ještě neučinili, je doporučuji navštívit. Pozornost patří i nově zrekonstruované kapličce na návsi, která si opravu už zasloužila.

     Co bych chtěla také zmínit a co se v roce 2019 ne úplně podařilo zrealizovat, je oprava hřiště. Po jednání s úřadem bylo rozhodnuto, že původní, už rozpadající se a tím pádem nebezpečná bouda, musí z hřiště pryč a lze ji nahradit jedině „mobilní boudou“, kterou v případě povodní odstraníme. Budování hřiště zpomalilo také majetkové vyrovnání pozemku, na kterém se hřiště nachází. Věřím ale, že v roce 2020 budou opět sportovci i děti hřiště plně využívat a že na něm budou probíhat akce pro všechny občany tak, jak tomu bylo v minulosti.

    V novém roce se dívejte kolem sebe, všímejte si více našich vesnic a své dojmy, podměty a připomínky dejte vědět osadnímu výboru, který se snaží ke své práci přistupovat zodpovědně. Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit a chovejme se k ostatním tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám.

    Všem občanům Zboňku a Klevetova přeji dobré a pevné zdraví a také nám všem přeji, aby byl rok 2020 ještě úspěšnější než rok minulý.

Za Osadní výbor Nečasová Petra

Ve Zboňku 4. ledna 2020