VEŘEJNÁ SCHŮZE

Zástupci Města Letovice a Osadní výbor zvou občany Zboňku a Klevetova na veřejnou schůzi,

která se bude konat dne 20. září 2021 tj. v pondělí v 17 hodin v Obecní budově.

Srdečně zveme všechny občany, aby přišli a vznesli dotazy, požadavky nebo návrhy, které se týkají našich místních částí, a ne jenom jich.

Martina Randulová
předsedkyně Osadního výboru

V Klevetově dne 9. září 2021

Nový systém sběru a třídění odpadů v Letovicích a jejich místních částech

V souvislosti se zaváděním nového systému sběru a třídění odpadů je možné si od pátku 3. září 2021 vyzvedávat v areálu Technických služeb Letovice, Česká 17, modré a žluté sběrné nádoby.

Výdej bude probíhat po celý měsíc září ve dnech:

  • středa, čtvrtek a pátek od 8,00 do 17,00 hodin,
  • v sobotu od 8,00 do 12,00 hodin

Technické služby Letovice

V Letovicích 2. září 2021