Zprávy z Obce – Anketa

Anketa nejen pro občany Zboňku a Klevetova

Osadní výbor se na Vás obrací s prosbou o vyplnění následující ankety, která je dobrovolná a pokud ji nechcete podepsat, tak i zcela anonymní.
Anketní lístek obdržela každá domácnost do schránky. Pokud Vám jeden lístek nestačí, tak si ho můžete okopírovat nebo požádat kteréhokoliv člena Osadního výboru o další, a nebo je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách – www.zbonekaklevetov.cz
V průběhu posledního lednového týdne, Vás některý z členů osadního výboru navštíví s „anketní urnou“ a vy do ní vhodíte anketní lístek, ať už bude vyplněný či nikoli.  
Pokud v našich obcích trvale nebydlíte, ale přesto se chcete ankety zúčastnit, tak prosím zkontaktujte kteréhokoliv člena osadního výboru a ten zajistí odevzdání anketního lístku do „anketní urny“.
Vyplněné lístky budou sloužit pouze a jen pro potřebu Osadního výboru Zboněk a Klevetov.
Děkujeme Vám, za Váš čas, který jste tomu věnovali a za zpětnou vazbu, která je pro naši další práci velmi důležitá.


Osadní výbor Zboněk a Klevetov

Ve Zboňku 12. ledna 2020

Zprávy z Obce

Vážení občané Zboňku a Klevetova, další rok je za námi, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí do minulosti.

    V roce 2019 se podařilo uspořádat kulturní akce pro děti i pro dospělé, ať už Dětské odpoledne, Rozsvícení vánočního stromečku, Čarodějnice, Zájezd do Hodonína s překrásnou plavbou lodí po řece Moravě spojený s návštěvou ZOO a další. Významnou událostí, která se zapsala do historie našich obcí, bylo znovuotevření místní knihovny a vydání pohlednice s historickými fotografiemi našich obcí. Stalo se tak 15. června 2019 a v knihovně, jejíž tituly jsou pravidelně obměňovány, si můžete vypůjčit každé sudé pondělí některou ze zajímavých knih, nebo časopisů. Od letošního roku mohou občané nejen Zboňku a Klevetova získávat informace o dění v obci, plánovaných akcích, historii, atd., na nově vytvořených webových stánkách http://zbonekaklevetov.cz/ Jsou velice zdařilé a určitě, pokud jste tak ještě neučinili, je doporučuji navštívit. Pozornost patří i nově zrekonstruované kapličce na návsi, která si opravu už zasloužila.

     Co bych chtěla také zmínit a co se v roce 2019 ne úplně podařilo zrealizovat, je oprava hřiště. Po jednání s úřadem bylo rozhodnuto, že původní, už rozpadající se a tím pádem nebezpečná bouda, musí z hřiště pryč a lze ji nahradit jedině „mobilní boudou“, kterou v případě povodní odstraníme. Budování hřiště zpomalilo také majetkové vyrovnání pozemku, na kterém se hřiště nachází. Věřím ale, že v roce 2020 budou opět sportovci i děti hřiště plně využívat a že na něm budou probíhat akce pro všechny občany tak, jak tomu bylo v minulosti.

    V novém roce se dívejte kolem sebe, všímejte si více našich vesnic a své dojmy, podměty a připomínky dejte vědět osadnímu výboru, který se snaží ke své práci přistupovat zodpovědně. Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit a chovejme se k ostatním tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám.

    Všem občanům Zboňku a Klevetova přeji dobré a pevné zdraví a také nám všem přeji, aby byl rok 2020 ještě úspěšnější než rok minulý.

Za Osadní výbor Nečasová Petra

Ve Zboňku 4. ledna 2020

Změny v odpadovém hospodářství

Termíny svozu odpadů na 1. pololetí roku 2020

Komunální odpad bude svážen 1x za 14 dní

  • 7. a 21. ledna, 4. a 18. února, 3., 17. a 31. března, 14. a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června

BIO se sváží v zimě 1x za měsíc, jinak 1x za 14 dní

  • 7. ledna, 4. února, 3. a 31. března, 14. a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června

Pytlový sběr se sváží 1x za měsíc

  • 28. ledna, 25. února, 24. března, 21. dubna, 19. května, 16. června

Svozový den pro Zboněk a Klevetov je vždy stejný.

Svozová auta budou označeny logem Technické služby Malá Haná.

Letáky do každé domácnosti.

  • Leták, kde budou uvedeny svozové dny pro jednotlivé druhy odpadů na celý rok 2020, se do každé domácnosti dostanou skrze Českou poštu v průběhu ledna.

Martina Randulová
Předsedkyně OV Zboněk a Klevetov

V Klevetově 23. prosince 2019