Hřiště

Děti, dorost i dospělí původně využívali hřiště pod lesem u železnice za mostem.

Na jaře roku 1997 na pravidelné roční schůzi obyvatel Zboňku a Klevetova se zástupci města Letovice byla přislíbena dotace na hřiště, které bude na obecním pozemku u řeky. V říjnu 1997 začaly práce na hřišti. Plocha byla zpevněná prosívkou, uválena a byl zpřístupněn vjezd na hřiště. V roce 1998 se postavilo oplocení. Vše v rámci brigád místních občanů za pomoci dětí. V roce 2002 byly na hřišti zabetonovány sloupky, aby se mezi ně mohla natáhnout síť a mohl se hrát nohejbal nebo volejbal. 23.7.2003 byla firmou Pavliš-zemní práce upravena plocha pro dětské hřiště, které zatím v areálu chybělo. V září 2003 byla nainstalována prolézačka pro děti. V listopadu 2003 byla vykopána přípojka od el. vedení na hřiště a technické služby s panem Nykodýmem zapojili sloupky veřejného osvětlení, aby bylo na hřišti světlo nejen ve dne. Také se brigádně zateplil srub, který je na hřišti a dovnitř se nainstalovaly kamna a ze dřeva se vyrobily lavice a stůl. V roce 2004 přibylo nové dětské pískoviště. V roce 2005 byl srub obitý palubkami a na hřišti byly rozmístěny betonové lavičky. Také byli vysázeny smrčky na okraj dětského hřiště, aby zde do budoucna vyrostl živí plot. K prolézačce přibyl domeček se skluzavkou, ale ta nám vydržela asi 14 dní – někdo ji ukradl. V roce 2006 se začalo s úpravou podloží pod nový pingpongový stůl, který byl po sléze nainstalován. V roce 2008 proběhla studie a naše hřiště bylo nevyhovující, proto bylo vše odstraněno a dodána nová sestava – houpačky, skluzavka a houpací žabka. O prázdninách 2012 Ivo Kubín a Jaroslav Chloupek nejst. Vyrobili na hřišti krásné dřevěné WC. Dřevo daroval majitel Pily Přemysl Jaroš.

Informace čerpány z kroniky Zboňka

Od roku 2018 prochází hřiště výraznou rekonstrukcí.