Obce v datech

1212 – kolem tohoto roku pochází první zmínka o obci Zboněk

1744 – z tohoto roku pochází pravděpodobně první zmínka o obci Klevetov

1849 – projel po kolejích první vlak

1884 – postavená kaplička a kříž na návsi

1894-1950 – provoz obchodu U Musilů

1907 – založen sbor dobrovolných hasičů

1910 – založena Knihovna na návrh Theodora Hejla

1914 – dokončena výstavba vodní elektrárny u Jarošů

1948 – uzavření Lepkovi hospody

1951 – postavena místní prádelna

1956 – uzavření hospody u Chloupků

1981 – postavena místními občany budova obchodu a hospody

1983 – zbourána budova místní prádelny

1985 – otevřena hlavní silnice 1/43, která je vedená mimo obec

1993 – konec Hasičského sboru ve Zboňku

1997 –  započaly práce na výstavbě hřiště

1997 – proběhla rekonstrukce železničního koridoru Brno-Česká Třebová včetně elektrifikace

1998-2002 – provoz místní plynové čerpací stanice panem Jarošem

2000 – začaly práce na výstavbě vodovodu pro Zboněk i Klevetov

2002 – Martin Hruška založil firmu Danelli

2002 – rekonstrukce kapličky + instalace elektrického zvonění

2005 – umístnění informační tabule před Obecní budovu – paleontologické zastavení

2008 – umístnění pamětní desky pilota Josefa Nováka na jeho rodný dům

2008-2013 – provoz autobazaru panem Ladislavem Jarošem ml.

2010 – otevření cyklostezky Zboněk – Svitávka

2011 – dokončena rekonstrukce Obecní budovy

2016 – oprava místní studánky

2017 – křest knihy Zboněk a Klevetov, Ohlédnutí za historií

2018 – umístnění informační tabule na náves – Zboněk a Klevetov

2018 – zasazená lípa svobody vedle kapličky

2018-2021 – rekonstrukce hřiště

2019 – otevření knihovny

2019 – rekonstrukce kapličky

2019 – vydaná pohlednice při příležitosti otevření místní knihovny