Obchod u Musilů

Obchodník Jan Musil ze Sasiny v roce 1894 otevřel obchod, kde si lidé mohli koupit nejen základní potraviny, např. uzeniny a pečivo, ale i o statní věci potřebné „pro život“ na vesnici, což byl i nábytek nebo kamna. V roce 1940 majitel zemřel a v obchodě už nebylo nabízeno tolik zboží jako předtím. V roce 1950 byl obchod uzavřen. Dnes zde bydlí potomci původních majitelů.

Vzpomínala Alena Svítilová

Tehdejší podoba Obchodu