Vodovod

Práce začaly 4.4.2000. Investorem stavby je Město Letovice, technický a stavební dozor vykonával František Kohoutek – technický odbor MěÚ. Stavbu vybudovala spol. s r.o. Vapis Boskovice. Vodovod je napojen na stávající vodovod na ulici Mánesova v Letovicích přes Kroupku je veden do místní části Zboněk a Klevetov. Po zbudování hlavního řádu si občané v měsíci září začali budovat vlastní vodovodní přípojky, které nejsou nákladem města, ale financují si je občané sami.

Do doby než se vybudoval vodovod byl pro občany zdroj pitné vody – vlastní studny, obecní studny nebo připojení na studánku pod lesem.

Informace čerpány z kroniky Zboňka