Ladislav Ohlídal

Narodil se 25. října 1920 v Konici. Vyučil se mlynářem a poté vystudoval střední hájenskou školu. Oženil se s Hedvikou Novotnou, která pocházela z vesnice Moravské Prusy. V manželství se jim narodily dvě dcery – Dana a Olga.

Téměř 20 let žil v Kochově na hájence. Až v pozdějším věku se odstěhoval na hájenku do Zboňku. Hájenka sice byla „u nás“, ale katastrem spadá do Míchova. Zde se věnoval své velké vášni a to byla – malba lesů a přírody kolem jeho bydliště. Při svém malování téměř nikdy neodkládal svou dýmku, která k němu neodmyslitelně patřila. Další jeho vášeň byla samozřejmě myslivost, takže v lese byl téměř pořád, a to měl velmi rád. Byl velmi společenský, a proto, když byly Velikonoce, nenechal žádnou kamarádku, aby „uschla“.

Já si ho pamatuji, jak seděl na své židličce na návsi a před sebou měl plátno, na které právě přenášel pohled na kapličku a domy v pozadí. Obraz byl určen manželům Chloupkovým, jsem velmi ráda, že se dochoval do dnešních dní a mohla jsem si ho vyfotit do naší sbírky, která je uložena na RAJČETI, viz. Odkaz níže.

Také si ho pamatuji, jak pro děti v místním pohostinství dělával Mikuláše, byl velmi věrohodný, protože měl svoje dlouhé bílé vousy, takže jsem velmi dlouho věřila, že je to opravdu Mikuláš, když jsem pak zjistila, že je to pan Ohlídal, moje sny o Mikuláši se rázem rozplynuly.


Dne 17. září 1995 pan Ohlídal zemřel.

Tak takhle si pana Ohlídala pamatuji já 😊

Níže je odkaz na sbírku jeho obrazů, která je u jeho známých a rodiny, pro které byly obrazy určeny.

Ohlédnutí do historie za panem Ohlídalem vzniklo při příležitosti jeho výročí narození. Kdo jsme ho znali, vzpomínáme.

Martina Randulová

V Klevetově 31. října 2021