Hasiči

Dne 2.12.1907 z iniciativy tehdejšího pana starosty Theodora Hejla, Zboněk č.5, byl založen v obci Sbor dobrovolných hasičů, zakoupena stříkačka „berlovka“, na kterou se složily občané Zboňku.

V zimě ji využívali hasiči i pro radost dětí ve vesnici. Nastříkali louku u řeky a vytvořili kluziště pro celou obec. Berlovka úspěšně sloužila až do roku 1956.

V době založení sbor čítal 5-6 aktivních hasičů.

Hasičský sbor byl po obecním zastupitelstvu nejčinnějším občanským seskupením v obci. Na svůj provoz si vydělával „Hasičskými plesy a výlety“, které se pořádaly v hostinci u Chloupků Zboněk č.13 a později ve vyklizené drůbežárně, která byla dříve za pozemkem pana Jaroslava Chloupka st. Zboněk č.53. Dále pak hasiči pořádali sběr železného šrotu a zúčastňovali se hasičských soutěží v obci i mimo ni.

V roce 1949 sbor čítal 9 aktivních členů a 20 příznivců z řad občanů. Předsedou byl pan Ludvík Jaroš st.

V roce 1954 byla zakoupena stříkačka „čtyřka“ (účinnost 400l/min) a později „osmička“ (800l/min).

Protože neměl sbor v obci pokračovatelů, roku 1990 hasičstvo ve Zboňku definitivně končí a inventář si v roce 1993 přebírá SDH Letovice.

Poslední složení výboru bylo:

  • Předseda: Jaroš Ludvík st.
  • Velitel: Randula Jaroslav st.
  • Pokladník: Skalník Vlastimil st.
  • Strojník: Chloupek Slavomír, Barták Miloš
  • Preventář: Chloupek Jaroslav st.
  • Práce a mládež: Barták Jiří

Vzpomínal Vlastimil Skalník st.