Vlastimil Skalník – 90 let

Dne 6. ledna 2019 pan Vlastimil Skalník, bytem Zboněk 17, oslavil kulaté jubileum, krásných 90 let.

Narodil se ve Zboňku č.p.17. Základní školu navštěvoval ve Svitávce a poté začal studovat na textilní průmyslové škole v Brně obor tkalcovský a přádelnický. I navzdory menší přetržce v důsledku války v roce 1948 ukončuje studium maturitní zkouškou. V textilním oboru zůstává celý život, začíná ve Vitce Svitávka, Lhota Rapotina a Brněnec, nakonec zakotvil ve firmě Tylex Letovice, kde pracoval 33 let. V roce 1955 si řekli s Marií Staňkovou z Voděrad své ANO. Vychovali dva syny Lubomíra a Vlastimila. V roce 1945 vstupuje do sboru dobrovolných hasičů ve Zboňku jako pokladník. Tuto funkci zastával až do roku 1992. Dočkal se 4 vnoučat a 8 pravnoučat. Od roku 1991 je ve starobním důchodu a jeho největší relaxací je práce na zahrádce a kolem hospodářství.

Za Osadní výbor mu přišly poblahopřát hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Martina Randulová a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová