Jiří Pacelt – 75 let

Dne 27. prosince 2016 pan Jiří Pacelt, bytem Klevetov 13, oslavil polokulaté jubileum, krásných 75 let.

Narodil se v Brně a vyučil se zedníkem. Jako svobodný pracoval v Královopolské v Brně. Dne 21. listopadu 1970 se oženil s paní Ludmilou z Kochova a v roce 1971 si koupili v Klevetově domek, kam se následně přestěhovali. Společně vychovali čtyři děti a dočkali se i šesti vnoučat. Pracoval v Technických službách města Letovice. Od roku 2000 je ve starobním důchodu a jeho největší relaxací je práce kolem domku.

Za Osadní výbor mu přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková a Martina Randulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová