Klevetovský potok

Protéká celou obcí Klevetov až k železnici, kterou podtéká ve dvou betonových rourách, dále se dostává na náves ve Zboňku, kterou částečně protéká v odkrytém korytu a poslední část je zatrubněná. Poté se vlévá do řeky Svitavy. Potok nemá jeden pramen, ale více malých praménků.

Napsala Martina Randulová