Kniha

Kniha Zboněk a Klevetov, Ohlédnutí za historií, byla pokřtěna 16. září 2017 na hřišti ve Zboňku. Kniha vznikla na základě osobní iniciativy Martiny Randulové, která počátkem roku 2016 oslovila doc.PhDr. Františka Čapky, CSc, který je český historik a vysokoškolský pedagog, který se specializuje na problematiku moderních českých a československých dějin 19. a 20. století, historii jižní Moravy, dějin odborů a také dějin spolků. Dále se ve své práci zaměřuje na některé problémy didaktiku dějepisu (psaní učebnic, orální historie), historii česko-německých vztahů, osídlování pohraničí a historii cukrovarnického průmyslu. V současnosti působí na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Pan docent výzvu přijal, takže přišel další krok, a to, sehnat peníze na realizaci a tisk knihy. I tento nelehký úkol se podařilo zvládnout. Přispěli místní občané a firmy, Nadace města Letovic a město Letovice. Kniha byla pořízena ve 250 výtiscích, ale to nestačilo, proto o rok později město Letovice poskytlo finance na tisk dalších 50 knih.

Nyní je v prodeji v Informačním centru v Letovicích.