Hospoda u Chloupků

V roce 1830 ji koupil Václav Chloupek ze Sebranic. Historie sahá až o 500 let zpět. Byla to stará formanská hospoda na císařské silnici vedoucí z rakouských Solnohrad (Salzburku), přes Vídeň, Brno do Prahy. Formani jedoucí od Brna projeli přímo vraty na dvůr, čeleď vypřáhla potahy, ustájila koně a nakrmila je. Formani pak odešli do hospody, někteří i přespali a ráno vyjížděli na další cestu. Podle pamětníků se v hospodě promítaly filmy, pořádaly plesy a samozřejmě se tu scházeli občané, aby poseděli u piva. Hospoda byla uzavřena 1. ledna 1957. Dnes slouží nemovitost k letnímu bydlení potomkům původních majitelů.

Vzpomínala Zdena Kopecká