Osadní výbor Zboněk a Klevetov

Předsedkyně OV

Martina Randulová

Členové OV

Dřevojan Václav
Janoušková Jana
Jaroš Jan
Loubalová Božena
Nečasová Petra
Randula Libor


Osadní­ výbor je podle ust. § 121 Zákona o obcí­ch č. 128/2000 Sb. zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn:

a) předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

b) vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce

Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Členové a předseda současného osadního výboru byli zvoleni v řádných volbách na čtyřleté volební období 2018-2022.

Cílem osadního výboru, a věřím, že nejen jeho členů, ale i Vás spoluobčanů, je, aby naše vesnice byly krásné, příjemné a bezpečné místo pro život nás a našich dětí.