Anna Randulová – 80 let

Dne 4. března 2017 paní Anna Randulová, bytem Zboněk 47, oslavila kulaté jubileum, krásných 80 let.

Narodila se v Klevetově č.p.7. Dne 25. října 1958 se vdala za pana Jaroslava Randuly. Společně vychovali tři děti – Hanu, Jaroslavu a Jaroslava. Dočkali se i čtyř vnoučat a jednoho pravnoučete. Pracovala v Tylexu Letovice. Již 20 let je ve starobním důchodu a její největší relaxací je práce na zahrádce a kolem hospodářství.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová