Marie Randulová – 75 let

Dne 10. dubna 2017 paní Marie Randulová, bytem Zboněk 30, oslavila polokulaté jubileum, krásných 75 let.

Narodila se v Sebranicích. Od roku 1956 pracovala v Krasu Boskovice jako pánská krejčí. 28. duben roku 1962 byl pro ni velmi šťastným dnem – v Sebranicích řekla své „ANO“ Milošovi Randulovi ze Zboňka. Společně vychovali dvě děti – Marcelu a Miloše. Dočkali se i tří vnoučat a dvou pravnoučat. Od roku 1997 je ve starobním důchodu a její největší relaxací jsou jejich nejmenší ratolesti, které jí dávají sílu a energii do života.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová