Klevetov

(r. 1749 i Klebetov), ves 8 km severovýchodně od Kunštátu, katastrální obec rozlohy 0,52 km2, na pravém břehu Svitavině v dolíku mezi dvěma stráněmi. Tvoří ulici, domy stojí do ulice průčelím a jsou mezi nimi mezery. Zahrádky jsou za domky. V osadě je 5 podsedků, všecky vedle sebe při vchodu do dědiny. Na pěti domcích je letopočet: 1755, 1764, 1771 (na dvou) a 1799.

Roku 1790 bylo tu 12 domů, 70 obyvatel. Roku 1834 domů 14, obyv.87. Roku 1890 domů 14, obyv.88. Roku 1900 domů 16, obyv. 100, náboženství katolického a národnosti české.

Podle Schwoye jest Klevetov jen částí vsi Zboňka. A skutečně r. 1749 píše se: Zboněk nebo Klevetov. Ve starší době se o Klevetově neděje zmínka. Později (r. 1701) připomíná se Klevetov se statkem Sebranským u panství Kunštátského. Poddaní platili r. 1750 vrchnosti úroku o sv. Jiří 2 zlaté a o sv. Václavě tolikéž, dávali 7 slepic a předli 21 liber lnu. Jeden podsedník robotoval týdně 3 dni, 6 chalupníků 2 dni pěšky, o žních (1/4 roku) dvojnásob.

Klevetov náleží k farní osadě do Sebranic. Děti chodí do školy do Svitávky (2 km).

Mezi Nejrovem a klevetivém, tam kde se říká lesu „Na habrově“ bývala vesnice Habrov. Připomíná se v letech 1368 i 1590 ale pustou vsí jmenuje se Habrov (s dvorem) roku 1635.

Trati se jmenují: Na Bílé hlíně, Pod Doubím, Ve Žlebích, Za kopajinama, Na Kopanině, U Seče, U Kříže, Na Širokých, Na kopci, Na Díle, V Člupě.

Roku 1750 u Klevetova les Hranenčík měl 443 4/8 míry, Zahrady 111 3/8 a Dubina 27 měr.

Dne 14. května 1907 se konaly volby do Říšské Rady, ponejprv na základě rovného, všeobecného, přímého a tajného práva hlasovacího. Spojené obce Klevetov, Sasina a Lhotka u Letovic čítaly 113 voličů. Tyto spojené obce vlastnily také razítko, které se nalézalo vždy u starosty.

Roku 1914 byla vykopána a zřízena studna na dolním konci vesnice. Kopal ji Holek z Klevetova. Studna je 11metrů hluboká a kopání trvalo 26 dní. Pumpa pořízena dřevěná a trouby vrtal Fr. Kaderka. V roce 1939 se pořídila železná pumpa, která byla objednána u zámečníka Sivery ve Svitávce za 1000 Korun.

 Roku 1919 byly kolkovány papírové peníze od 10Korun výše. Klevetov předložila své peníze k okolkování v sumě přes 9000 Korun, dne 5.března.

 Po státním převratě obec Klevetov pro sebe pořídila obecní razítko a zaplatila za něj asi 14 Kč.

 Roku 1921 se založila veřejná Obecní knihovna pro spojené obce Klevetov a Sasinu. Knihovna čítá 94 vázaných svazků a v roce 1926 již 200 svazků.

 Roku 1931 je zbudovaná nová obecní cesta vedoucí k Sasině, je zbudovaná Správou železnic a odevzdaná obci Klevetov v užívání a opravování na místo staré cesty jízdní, jež je pro povozy zrušena.

 Pozn.: Klevetov se k Letovicím připojil v roce 1968 a patří farou, školou a poštou taktéž do Letovic.

 Dle J.Kniese: Vlastivěda Moravská, soudní okres Boskovice

(Muzejní spolek Brno, 1904).