Milada Pavlíčková – 95 let

Dne 19.května 2017 paní Milada Pavlíčková roz. Musilová, nyní bytem J. Haška, Letovice, Dům sociálních služeb, do roku 2004 bytem Zboněk 6, oslavila kulaté jubileum, krásných 95 let.

Narodila se ve Zboňku č.p.6. Vzdělání se jí dostalo na Obchodní škole v Blansku. V roce 1941 se vdala za pana Jaroslava Pavlíčka. Společně vychovali dvě děti – Alenu a Vladimíra. Dočkala se i tří vnoučat a sedm pravnoučat. Pracovala v JZD Letovice. Po celý svůj život se věnovala velmi aktivně sportu, byla členkou Sokolu Svitávka, kde se účastnila sokolského cvičení, sletů a všech akcí, které Sokol pořádal. Nyní je stále velmi aktivní, což jí někteří i o několik generací mladší, můžou závidět, účastní se téměř všech akcí, které se pořádají v jejím nynějším domově a velmi intenzivně se zajímá o politické dění v naší zemi.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová