Jiří Pacelt – 80 let

Dne 27. prosince 2021 pan Jiří Pacelt, bytem Klevetov 13, oslavil kulaté jubileum, krásných 80 let.

Oslavenec nás přivítal společně s manželkou Ludmilou, se kterou minulý rok oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu. Pán Bůh jim nadělil 4 děti, 6 vnoučat a na pravnoučátka ještě čekají.

Za Osadní výbor mu přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinou pohodu a elán do života, Martina Randulová, Jitka Šamšulová a Ľudmila Lepková.

za Osadní výbor Martina Randulová

V Klevetově 29. prosince 2021