Lepkova hospoda

První zmínka je, že hospodu vlastnila paní Havránková, která hospodu velmi zadlužila, protože přistavěla verandu a pokoje pro hosty.

Prodala ji v roce 1935 paní Marii (rozená Včelíková, narozena 23.3.1904 ve Svitávce, zemřela 11.10.1986) a Josefu (narozen 28.6.1902 ve Svitávce, zemřel 21.7.1977) Lepkovým (svatba 5.5.1923 v řím. Katol. Kostele ve Svitávce),( Lepkovi měli jednoho syna Josefa nar. 8.12.1922 a zemřel 10.2.2000, který se vyučil hostinským, zkoušky vykonal 13.5.1937 v Olešnici u SPOLEČNOSTI HOSTINSKÝCH A VÝČEPNÍKŮ PRO BERNÍ OKRES KUNŠTÁT), kteří neměli dost financí na zaplacení, tak se rozhodli, že hospodu pronajmou a odjedou peníze vydělat jinam. Hospodu koupili za 100 000 Kč. Pronajali ji panovi Hoenikovi, kterému se v hospodě velmi dařilo, na zahradě podél potoka se hrály kuželky, které byly ze dřeva i koule byla dřevěná. Hrálo se zde i divadlo – komediální opereta, ve které paní Prudká Věra dělala nápovědu. V hospodě bývali i svatby, zábavy a čaje o páté. Na verandě hrála živá kapela, která hrála i sving. Lidé se zde i ubytovávali v hostinských pokojích, k dispozici byly dva pokoje v poschodí.  V hospodě byla šenkovna, kde sedávali starší a v sekničce byli mladší, na verandě se sedávalo celoročně, také se sedávalo venku na zahradě, kde byl sklep a na něm byl krásný dřevěný altánek, kde se velmi příjemně popíjelo. Hospoda byla tak oblíbená, že lidé jezdili i z velmi daleka vlakem – přijel vlak od Letovic a všichni vystoupili a šli do hospody, to samé ze směru od Brna.

Když se Lepkovi vrátili do hospody, tak skončily v hospodě zlaté časy, pan Lepka nebyl zrovna přívětiví a tak do hospody chodili jen místní štamgasti a hráli karty. Ve Zboňku byly dvě hospody a obě by se neuživily, proto proběhlo hlasování, která má zůstat, Lepkova hospoda to prohrála a tak kolem roku 1947 byla hospoda uzavřena.

Později si JZD z verandy udělalo sklad na obilí.

O obchodu nejsou žádné zmínky, jen ceník a živnostenské oprávnění.

Dnes zde bydlí potomci původních majitelů.

Vzpomínali: Věra Prudká, Anna Randulová, Vlastimil Skalník st., Zdena Kopecká

Tehdejší podoba hospody – Veranda
Původní ceník z Hospody
Původní ceník z Obchodu
Původní sklo, ve kterém se popíjelo v Hospodě