Kroniky

Kroniky jsou uloženy u místní kronikářky. V případě zájmu občanů o nahlédnutí nebo zapůjčení jsou jim, po domluvě s kronikářkou, k dispozici.

Místní kroniky:

  • PAMĚTNÍ KNIHA OBCE ZBOŇKU – od roku 1921 do současnosti
  • Pamětní kniha obce Klevetova – od roku 1921 do roku 1939
  • Pamětní Kniha obce Klevetova – od roku 1910 do roku 1959
  • Hasiči Zboněk – od roku 1907 do roku 1986

Místní kronikáři:

  • od roku 1910 do roku 1946 pan Josef Hila z Klevetova
  • od roku 1921 do roku 1938 pan František Chloupek ze Zboňku
  • od roku 1945 do roku 1965 paní Jana Hájková ze Zboňku
  • od roku 1995 do roku 2013 paní Pavla Kubínová ze Zboňku
  • od roku 2014 paní Martina Randulová z Klevetova

Kronikářka – Martina Randulová, roz. Lepková, Klevetov 2

Tel. 606 300 243

E-mail – martina.randulova@seznam.cz