Jaroslav Chloupek – 80 let

Dne 1. prosince 2019 pan Jaroslav Chloupek, bytem Zboněk 53, oslavil kulaté jubileum, krásných 80 let.

Narodil se ve Zboňku v domě č. 48, kde v současnosti žije jeho nejmladší syn Lubomír s rodinou.

Vystudoval střední průmyslovou školu, obor strojírenství, v Brně. Pracoval celý život v ČKD Blansko jako rýsovač. Hodně jezdil, v rámci své profese, na služební cesty a podílel se na zabudovávání vodních turbín na přehradách do provozu (např. Dlouhé stráně, Dalešice..).

Dne 21. října 1961 se oženil s paní Jitkou rozenou Hauptovou. Společně vychovali tři děti a postavili dům č. 53. kde žije dodnes. Dočkal se i sedmi vnoučat a čtyř pravnoučat. Od roku 1992 je ve starobním důchodu a jeho největší relaxací (pokud to šlo zdravotně) byla práce kolem domku, chov králíků a včel. Posledních pět let si hodně užil i cestování se svojí kamarádkou Boženkou a společně navštívili Slovensko, Itálii, Chorvatsko, Rakousko, Německo a i po Česku si udělali pár výletů.

Také si teď užívá plno radostí s pravnoučaty, která ho „zásobují“ obrázky a vlastními výrobky a jak sami říkají „Dědo, vyzdobujeme ti byt.“ 😊

Pan Chloupek je pořád plný života, byť mu moc nohy neslouží, ale optimismus, humor a zájem o vše kolem něj ho neopouští.

Za Osadní výbor mu přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková, Jitka Šamšulová a Jana Janoušková.

Za Osadní výbor Martina Randulová

Ve Zboňku 14. ledna 2020