Jaroslava Hejlová – 83 let

Dne 2. června 2021 paní Jaroslava Hejlová, bytem Zboněk 5, oslavila krásných 83 let.

Narodila se ve Zboňku č.p. 5. Vzdělání se jí dostalo nejdříve na základní škole ve Svitávce, poté studovala na gymnáziu v Boskovicích a následovalo studium na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Po ukončení vysokoškolského studia dostala umístěnku do Rohozné u Poličky. Tady učila dva roky. V roce 1960 se vdala za pana Josefa Hejla z Babolek. Ten pracoval v Letovicích v místním JZD. Ve stejném roce se manželům narodila dcera Šárka a o tři roky později, v roce 1963, dcera Jana.

Většinu svého profesního života strávila paní Hejlová na základní škole v Letovicích, kde vyučovala chemii a biologii. Když se dostavil důchodový věk, tak se konečně mohla plně věnovat své oblíbené práci na zahradě a kolem celého domu.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a elán do života Ludmila Lepková, Jitka Šamšulová a Martina Randulová.

za Osadní výbor Martina Randulová

V Klevetově dne 23. října 2021