Knihovna

Knihovna byla založena na návrh Theodora Hejla v roce 1910. Po krátkém přerušení v letech války byla znovu uvedena do provozu v roce 1921. V evidenci bylo 180 knih, které darovali místní občané. V roce 1969 má knihovna šest regálů a 941 svazků knih. Do knihovny je přihlášeno 26 čtenářů. V roce 1982 je zapsáno 71 čtenářů. V roce 2009 bylo fungování veřejné knihovny ukončeno na základě nezájmu občanů o tuto službu. V roce 2018 proběhla anketa, zda obnovit fungování místní knihovny. Anketa byla vyhodnocena kladně a na tom základě si mohli občané 24. června 2019 znovu půjčovat knihy a časopisy, bez toho, aby museli dojíždět do knihovny do Letovic. Knihovna byla slavnostně otevřená 15. června. Knížky nám byly zapůjčeny z výměnného fondu z Boskovic, tzn. že se budou pravidelně, zhruba v půl ročních intervalech obměňovat na základě vaší poptávky. Všichni, kteří si přijdou knihy nebo časopisy vypůjčit, jsou osvobozeni od poplatku za členství v knihovně – půjčování je zdarma.

Místní knihovníci:

  • kolem roku 1921 pan Karel Novák
  • od roku 1969 do roku 1980 – pan Oldřich Hrazdíra
  • od roku 1980 do roku 1998 – paní Josefa Tomanová
  • od roku 1998 do roku 2009 – paní Eva Machová
  • od roku 2019 – paní Ing. Miroslava Nečasová

Knihovnice – Ing. Miroslava Nečasová, Zboněk 45

Tel. 607 122 137

E-mail – necasova.mir@seznam.cz

Malá anketa pro velké i malé čtenáře 🙂

Loading poll ...
Loading poll ...