Spolek občanů Zboňku a Klevetova

Dne 19. listopadu 2021 byl do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně zapsán SPOLEK OBČANŮ ZBOŇKU A KLEVETOVA. Spolek byl založen za účelem pořádání a rozvoj kulturních, společenských a sportovních akcí. Zvelebování místních částí Letovic – Zboňku a Klevetova. Spolek bude pracovat v součinnosti s místním Osadním výborem. Novému spolku přejeme hodně elánu, nápadů a spoustu zrealizovaných akcí.