Kříž mezi poli

Sakrální památka je umístněná v polích nad Klevetovem. Jedná se o železný kříž vysoký asi 3 metry. Kamenný podstavec je již dosti zvětralý, takže umístěný nápis je prakticky nečitelný.

Informace čerpány z webových stránek