Řeka Svitava

Má téměř sto kilometrů dlouhý tok, který pramení na česko-moravském pomezí, na svazích Javornického hřebenu v nadmořské výšce 465 metrů, v katastru obce Javorník. Pod Letovicemi, v okolí Zboňku, vstupuje řeka Svitava do okrajové kotliny Boskovické brázdy, od jejíž hlavní části ji u Svitávky izoluje pískovcový hřbet. Níže po toku se řeka stává rozhraním Boskovické brázdy a Adamovské vrchoviny a její vody směřují dál na jih k Blansku.

Informace čerpány z Wikipedie