Věra Prudká – 98 let

Dne 8. října 2021 paní Věra Prudká, bytem Klevetov 3, oslavila krásných 98 let. Paní Věra je nejstarší občankou našich místních částí Zboňku a Klevetova.

Paní Prudká nás přivítala s úsměvem na tváři, velmi pozitivně naladěná, ostatně jako vždy, když ji navštívíme. Velmi intenzivně se zajímala o aktuální dění v našich obcích, takže naše téměř dvouhodinová návštěva se zdála nakonec velmi krátká.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Martina Randulová, Jana Janoušková a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová

V Klevetově 12. října 2021