Věra Prudká – 95 let

Dne 8. října 2018 paní Věra Prudká, bytem Klevetov 3, oslavila polokulaté jubileum, krásných 95 let.

Narodila se v Klevetově č.p.7. Vzdělání se jí dostalo nejdříve v Brně na rodinné škole a po sléze absolvovala v Praze kurz na zdravotní sestru. Její první ANO si řekla s Eduardem Charvátem v roce 1947. O rok později se jim narodila dcera Věra a další rok po té Eduard zemřel. Druhé ANO s Jaromírem Prudkým si řekli v roce 1957. Jako první se jim narodil syn Jaromír a o dva roky později syn Pavel. Od roku 1997 je paní Věra vdova, avšak její dům je stále „plný“. Dočkala se sedmi vnoučat a dvou pravnoučat. Před odchodem do starobního důchodu pracovala v Letovicích v Tylexu jako skladník. Její velkou zálibou bylo šití, pletení a samozřejmě rodina. Nyní si užívá radosti se svými vnoučaty, které jí dávají sílu a energii do života.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková a Martina Randulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová