Kříž u Kapličky

5 metrů vysoký kovový kříž na kamenném podstavci byl postaven v těsné blízkosti kapličky v roce 1884 na náklady rodiny Chloupkových. Na podstavci je nápis: „Nákladem dobrodinců Jana a Josefy Chloupkových ze Zboňku 1884“. Na jeho přední části můžeme číst vyzvání a poučení: „Postůj a považuj v ranách Krista krále. Za tebe dal drahý svůj život. Ty se mu ale za to obětuj“.

Informace čerpány z místní Kroniky