Věra Prudká – 97 let

Dne 8. října 2020 paní Věra Prudká, bytem Klevetov 3, oslavila krásných 97 let.

Paní Věra je nejstarší občankou našich místních částí Zboňku a Klevetova.

Za Osadní výbor jí přišly poblahopřát, hodně štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života, Ľudmila Lepková, Jana Janoušková a Jitka Šamšulová.

Za Osadní výbor Martina Randulová

V Klevetově 11. října 2020