Rekonstrukce hřiště pokračuje

V neděli 24. dubna 2022 místní dobrovolníci nainstalovali nové schody k maringotce. Původní, které se používaly, byly již nevyhovující a nebezpečné.

Děkujeme sponzorovi – Pila Zboněk, který dodal fošny potřebné k výrobě schodů.

Děkujeme samozřejmě také dobrovolníkům za jejich precizně provedenou práci.

za OV Zboněk a Klevetov
Martina Randulová

V Klevetově dne 29. dubna 2022

Opětovný výdej kompostérů

Město Letovice oznamuje, že opět vydává kompostéry pro podporu domácího kompostování bioodpadu. Kompostéry je možné vyzvedávat v následujících dnech:
čtvrtek 21. 4. 11:00 – 16:00
pátek 22. 4. 11:00 – 16:00
sobota 23. 4. 8:00 – 11:00

Výdej probíhá v areálu bývalé firmy BYTEX za firmou AK Elektro na ul. Českobratrská.

Odečty vodoměrů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,

tímto oznamuje, že od středy 20. dubna do čtvrtka 21. dubna se budou v našich místních částech provádět pravidelné odečty vodoměrů.

Pokud víte, že nebudete v určený čas k zastižení, tak je možné zanechat stav vodoměru na lístku na viditelném místě. Pokud tak neučiníte, najdete ve schránce informace s kontaktními údaji, na které je možné stav vodoměru nahlásit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

VAS, a.s.

V Boskovicích 20. dubna 2022