Kaplička

postavená v roce 1884, je asi 7 metrů vysoká, uvnitř stál oltář s 18 postavami, obraz Poslední večeře Páně a socha Panny Marie, která se zachovala dodnes. Kaplička prošla několika opravami, ať už v roce 1973, tak v roce 2002 odkaz – RETRO – oprava kapličky, kdy bylo do kapličky nainstalováno elektrické zvonění. Dnes slyšíme zvonění ve 12 a v 18 hodin a při úmrtí místního občana. Kaplička byla 6. října 2002 zasvěcena Panně Marii, stalo se tak při slavnostní bohoslužbě slouženou ThLic. Václavem Sloukem. Další bohoslužba byla sloužena 22.září 2012. odkaz – 2012 – kaplička. V roce 2019 prošla kaplička poslední rekonstrukcí, kdy mimo jiné dostala střecha měděný kabát.

Informace čerpány z místní Kroniky

Tehdejší podoba Kapličky
Kaplička v roce 2000
Kaplička v roce 2018
Kaplička po poslední rekonstrukci v roce 2019