Zdeňka Řehořková – 92 let

Dne 7. února 2020 paní Zdeňka Řehořková roz. Bílková, bytem Zboněk 45, oslavila úctyhodné 92. narozeniny.

Narodila se v roce 1928 ve strážním domku Letovice – zastávka, manželům Josefě a Eduardovi Bílkovým, tam vyrůstala a trávila dětství do 7 let. Poté se všichni nastěhovali do nově postaveného domu ve Zboňku č. 45, který postavili rodiče Zdeňky.

Po Základní škole ve Svitávce nastoupila do letovické textilní továrny Červinka a spol., kde pracovala až do roku 1945 (do konce 2. světové války). Po válce si doplnila vzdělání na Soukromé obchodní škole v Brně a nastoupila do firmy František Papoušek a spol. zabývající se vodo-topo instalacemi. Zbytek produktivního života pracovala v Adamově ve firmě Adast Adamov jako administrativní pracovnice.

Vdala se v roce 1955 za Miroslava Řehořka a společně bydleli ve Zboňku. Vychovávali dvě dcery, starší Ivu a mladší Miroslavu až do doby, kdy její manžel náhle ve svých 38 letech zemřel. Na dcery pak zůstala sama a znovu se už nevdala.

V současnosti si užívá starobního důchodu, má dvě vnučky a těší se ze tří pravnoučat. Dle jejich slov si ráda za hezkého počasí vyjde na zahradu, a pokud zdraví dovolí, denně doma cvičí. Jen zdraví a zrak už nejsou to, co bývali.

Přejeme jí, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, nějaké to další pravnoučátko a elán do života.

za Osadní výbor Petra Nečasová