Pozvánka na schůzi

Vážení občané Zboňku a Klevetova,

dovoluji si Vás pozvat v pátek 25. listopadu v 18 hod do naší Obecní budovy.

Sejdeme se zde za účelem zvolení členů Osadního výboru pro místní části Zboněk a Klevetov. Členové budou voleni na nadcházející čtyřleté volební období.

Prosím, přijďte a vyjádřete svůj souhlas nebo naopak nesouhlas s nominovanými členy Osadního výboru.

S přáním hezkého dne Martina Randulová

V Klevetově 10. listopadu 2022