Josef Jašíček – 80 let

Dne 18. listopadu 2022 pan Josef Jašíček, bytem Zboněk 27, oslavil krásných 80 let.

Narodil se v Brně v Králově poli. Nejvyššího vzdělání se mu dostalo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svou pílí dosáhl na magisterský titul z učitelství 1. stupně základní školy.

Svoji nejdelší pracovní etapu prožil na základní škole v Brně-Líšeň. Učil 3. a 4. třídu, popřípadě na vyšším stupni vyučoval fyziku a dílny.

15. června 1991 se pro něho stal dnem svatebním a spojil svoje životní kroky s paní Ladou. V roce 1996 se manželé rozhodli koupit domek ve Zboňku. Nejprve na domku realizovali rozsáhlou rekonstrukci a po několika letech se do Zboňku nastěhovali natrvalo.

V lednu 1992 se manželům narodila dcera Zuzana.

Za osadní výbor mu přišli poblahopřát, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a elán do života, Martina Randulová a Petr Pacelt.

za OV Martina Randulová

V Klevetově 7. prosince 2022