Josef Novák

* 6.3.1912 (Zboněk, Boskovice)
† 2.6.1940 (Toulouse, Francie)

Josef Novák přišel na svět 6. března 1912 v malé obci Zboněk, která je nyní místní částí města Letovice. V roce 1933 dokončil dvouletou Školu leteckého dorostu v Prostějově a o rok později byl jmenován polním pilotem. Roku 1936 absolvoval stíhací kurz a následně výcvik nočního létání.
S okupací po 15. březnu 1939 se nesmířil. Stejně jako mnoho dalších se rozhodl pro emigraci do Polska a odtud záhy odplul do Francie. Jedinou možností byl ale nástup do Cizinecké legie, kde měsíc sloužil u 1. pěšího pluku. Do vojska odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, osobní číslo L-286, četař dsl. čs.


Po vypuknutí války byli letci převeleni k francouzskému letectvu – Armée de l’Air. Výcvik dokončil 16. prosince 1939. 17. května 1940, týden po německém vpádu do Francie, byl zařazen ke Groupe de Chasse III/3 vyzbrojené letouny Morane-Saulnier MS-406C.1. V této stíhací jednotce sloužila řada dalších Čechoslováků – Karel Kuttelwascher, Evžen Čížek, Jan Čermák a další. Koncem měsíce bylo zahájeno očekávané přezbrojování na výkonné stíhačky Dewoitine D-520C.1.
Tragickým dnem se stal 2. červen 1940, kdy piloti zalétávali nové stroje na základně Toulouse-Francazal. Ve 14 hodin dokončoval Sgt Novák svůj testovací let na Dewoitine číslo 246. Ve výšce 300 metrů, kdy měl již vytažený podvozek a klapky, provedl zatáčku na přistání, ale náhle se dostal do vývrtky. Byl už však velmi nízko, pád se mu nepodařilo vybrat a roztříštil se o letištní plochu. Jeho ostatky byly 4.6.1940 uloženy na čekoslovenském vojenském hřbitově Neuville-La Targette u Arrasu.
Výčet vyznamenání zahrnuje Československý válečný kříž 1939, Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a Pamětní medaili československé armády v zahraničí se štítkem „F“ za účast v bojích ve Francii.


V roce 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka. 24. září 2008 mu byla na rodném domě odhalena pamětní deska.

Citace z webových stránek.

Pamětní deska na rodném domu
Slavnostní odhalení plakety