Paleontologické naleziště

Již desítky let přitahuje okolí Boskovic a Letovic zájem paleontologů ze všech koutů naší republiky i zahraničí. Setkávají se zde významné geologické celky obsahující zkameněliny od prvohor až po čtvrtohory. Nejpozoruhodnější jsou jistě horniny mladších prvohor staré 290-270 miliónů let, které se svým zkamenělým životem nemají obdoby jak u nás, tak i v zahraničí. Většina z těchto nalezišť je často neznámá i pro místní obyvatele. Některá jsou již dnes zapomenuta a některé podléhají drancování ziskuchtivých jedinců. Drancování vede často k porušení přirozeného charakteru krajiny. Navíc kopáči, mající před sebou pouze vidinu peněz, ničí věci neprodejné, avšak často vědecky velmi cenné. /eté málokterý majitel takto poničeného pozemku pustí na okalitu profesionála, či amatéra, který jde s cílem objevit a obohatit naše vědění a nové poznatky. Tyto důvody stály za vznikem projektu „Akce fosilie“, který se klade za cíl různými prostředky informovat obyvatele o těchto lokalitách a pomáhat je chránit. Autorem projektu je Ondřej Dostál a občanské sdružení Peeten-Asociace přátel muzea Boskovicka, na jeho řešení se podíleli vybraní studenti Gymnízia Boskovice a SPgŠ Boskovice. Celý projekt byl financován Democracy commision small grants při ambasádě USA, grantovou agenturou města Boskovice a Nadací města Letovice.

Historie naleziště

Jedním z nejstarších studovaných území na severu Boskovické brázdy je zboněcké naleziště. První výzkumy z druhé poloviny 19. století byly zaměřeny na průzkum uhlí, které zde bylo bezúspěšně těženo. Poté, co utichly snahy těžařů, přišli na řadu paleontologové. Zdejší vrstvy již od 50. let minulého století studoval profesor J. Augusta a jeho tým. Z hlediska permské flóry není naleziště nijak atypické, ovšem nálezy křídel hmyzu, především švábů, se zařadilo mezi význačné permské lokality u nás. Přes svoji výjimečnost bylo naleziště v 60. letech opuštěno. Poslední, ovšem spíše sporadické výzkumy, proběhly až v 80. letech.

V roce 2005 byla před obecní budovu umístěná informačí tabule – paleontologické zastavení. Tabule vznikla za finanční podpory Nadace města Letovice. V roce 2014 byla tabule obměněna z důvodu značného poškození vlivem povětrnostní vlivům.

Informace čerpány z Tabule a Kroniky

Tabule umíštěná před OB