Technické služby Letovice oznamují

Svoz bioodpadu bude probíhat od září 2019 pouze každý lichý týden.

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 Technické služby Letovice

V Letovicích 3. 9. 2019