Rychlost automobilů v Obci

Vážení spoluobčané,

na základě zvýšeného počtu stížností, od místních občanů ze Zboňku a Klevetova, se na Vás obracím s žádostí, prosbou, doporučením.

Stížnosti se týkají vysoké, nepřiměřené rychlosti vozidla při projíždění našich místních částí. Prosím, aby jste si všichni uvědomili, že v našich místních částech téměř nikde není chodník, a proto se chodci musí pohybovat po místních komunikacích. Také si prosím uvědomte, že spousta míst je nepřehledných a řidič by měl v těchto situacích předvídat, že se kdekoliv na komunikaci z jakéhokoliv zákoutí může objevit dítě, vyjet auto nebo se vyskytnout jiná překážka. Osadní výbor apeloval u vedení města Letovic na tento problém s žádostí o umístnění retardérů nebo zavedení OBYTNÉ ZÓNY nebo zrealizovat nějaké další opatření, ale bohužel vše bylo „smeteno ze stolu“. Proto Vás prosím, aby jste v krizových místech „sundali nohu z plynu“, protože někdy méně je více.Budu doufat, že prosba, kterou Vám sděluji jménem Osadního výboru Zboněk a Klevetov bude vyslyšena a budete více ohleduplní a obezřetní při projíždění našich místních částí.

Mějte se krásně,

za Osadní výbor Zboněk a Klevetov, Martina Randulová

V Klevetově 17. května 2019