Zprávy z Obce 2019

Máme tady nový rok 2019 a to je příležitost ohlédnout se do minulého roku a podívat se, co se podařilo v naší obci zlepšit.

16. listopadu na schůzi v Obecní budově byli zvoleni členové Osadního výboru a poté předseda, kteří byli uvedeni do funkce na zasedání zastupitelstva města Letovic v následujícím složení:

Předseda – Martina Randulová

Členové – Jitka Šamšulová, Ludmila Lepková, Jana Janoušková, Petra Nečasová, Drahoš Loubal, Jan Jaroš          

OV pořádal v minulém roce deset kulturních akcí ať už pro děti, tak i pro dospělé (dětský karneval, velikonoční dílnu, pálení čarodějnic pro děti i dospělé, autobusový zájezd do ZOO Olomouc, prázdninový výlet na Cimrmanovu rozhlednu, sportovní odpoledne, podzimní tvořivou dílnu pro děti, slavnostní odpoledne konané u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky, kde se během odpoledne vysadila lípa svobody, uložil odkaz dalším generacím, děti se pochlubily krásným recitačním pásmem doprovázený písničkami, proběhlo odhalení velké informační tabule a darování pamětních medailí všem zúčastněným. Další akce v minulém roce byla vánoční dílna a poslední akce byla slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku doprovázené andělíčky, Mikulášem i čerty).

Místní dobrovolníci radikálně ořezali keře u chodníku, dále Osadní výbor zajistil sečení kolem cyklostezky, sečení pozemku u hřiště, sečení velké části obecních pozemků, čištění okrajů chodníku k zastávkám a na staré silnici, shrabání listí pod lípami a čištění klevetovského potoka.

Jak již každoročně jsme zajistili, aby do naší obce přišel kominík a provedl povinné revize a čištění komínů pro všechny občany, kteří měli o tuto službu zájem.

Členové Osadního výboru pořádali v průběhu roku brigády, ať už u zastávek, tak na dědině nebo u Obecní budovy. Starají se o aktualizaci našich vývěsek, půjčují klíče od Obecní budovy, hlásí aktuální zprávy z našeho místního rozhlasu, starají se o květinovou výzdobu v naší obci, navštěvují občany při příležitosti jejich významných jubileí a mnoho dalšího. V březnu se podařilo zajistit dotisk „naší“ knížky o Zboňku a Klevetovu, takže je opět v prodeji v Informačním centru v Letovicích.

Co se týká investic v minulém roce: část finančních prostředků byla použita na čištění potoku u kapličky, byla pořízena velká informační tabule na návsi pod lípami, lajnovačka na hřiště, krbové nářadí do Obecní budovy, brikety na topení do OB, květiny do truhlíků pod vývěsky, k OB a ke kapličce a další drobnosti potřebné k realizaci akcí pořádaných Osadním výborem.

Věřím, že se nám v letošním roce bude dařit přinejmenším, tak jako v minulém a tímto chci poděkovat nejen členům Osadního výboru, ale i všem ostatním, kteří se podílí na zvelebování naší vesnice 🙂 Do nového roku přeji všem hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu a pohody 🙂

Martina Randulová, předseda OV

V Klevetově 4. ledna 2019