Technické služby Letovice oznamují

  1. Svoz BIO odpadu bude probíhat do konce měsíce listopadu, vždy v lichém týdnu, jako doposud. V měsíci prosinci proběhne ještě jeden svoz – termín bude upřesněn.

Co do speciální nádoby patří:

• Posekaná tráva
• Řezanka a větvičky z ořezu keřů a stromů
• Zemina z květin bez květináčů
• Plevele, pokojové rostliny
• Listí (bez smetků z ulice)
• Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)
• Květináče z lepenky (papírové) a rašeliny
• Obaly od vajec (papírové), ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek – natrhané na kousky
• Zbytky zeleniny a ovoce

Co do nádoby nepatří:
• Pleny
• Sáčky z vysavače, oharky z cigaret
• Uhelný popel, smetky z ulice
• Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
• Oleje
• Odřezky masa, kosti

Prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly).

2. Svoz komunálního odpadu a svoz pytlový je beze změn.

Technické služby Letovice

V Letovicích 30. října 2019