Změna termínu v odvozu komunálního odpadu

Termín prvního svozu komunálního odpadu ve Zboňku a Klevetově v roce 2020 bude v úterý 7. ledna, dále pak vždy každé sudé úterý.

Martina Randulová
Předsedkyně OV Zboněk a Klevetov

V Klevetově 18. prosince 2019