Zprávy z Obce – Anketa

Anketa nejen pro občany Zboňku a Klevetova

Osadní výbor se na Vás obrací s prosbou o vyplnění následující ankety, která je dobrovolná a pokud ji nechcete podepsat, tak i zcela anonymní.
Anketní lístek obdržela každá domácnost do schránky. Pokud Vám jeden lístek nestačí, tak si ho můžete okopírovat nebo požádat kteréhokoliv člena Osadního výboru o další, a nebo je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách – www.zbonekaklevetov.cz
V průběhu posledního lednového týdne, Vás některý z členů osadního výboru navštíví s „anketní urnou“ a vy do ní vhodíte anketní lístek, ať už bude vyplněný či nikoli.  
Pokud v našich obcích trvale nebydlíte, ale přesto se chcete ankety zúčastnit, tak prosím zkontaktujte kteréhokoliv člena osadního výboru a ten zajistí odevzdání anketního lístku do „anketní urny“.
Vyplněné lístky budou sloužit pouze a jen pro potřebu Osadního výboru Zboněk a Klevetov.
Děkujeme Vám, za Váš čas, který jste tomu věnovali a za zpětnou vazbu, která je pro naši další práci velmi důležitá.


Osadní výbor Zboněk a Klevetov

Ve Zboňku 12. ledna 2020