Zprávy z Obce

Vážení občané Zboňku a Klevetova, další rok je za námi, a proto mi dovolte krátké ohlédnutí do minulosti.

    V roce 2019 se podařilo uspořádat kulturní akce pro děti i pro dospělé, ať už Dětské odpoledne, Rozsvícení vánočního stromečku, Čarodějnice, Zájezd do Hodonína s překrásnou plavbou lodí po řece Moravě spojený s návštěvou ZOO a další. Významnou událostí, která se zapsala do historie našich obcí, bylo znovuotevření místní knihovny a vydání pohlednice s historickými fotografiemi našich obcí. Stalo se tak 15. června 2019 a v knihovně, jejíž tituly jsou pravidelně obměňovány, si můžete vypůjčit každé sudé pondělí některou ze zajímavých knih, nebo časopisů. Od letošního roku mohou občané nejen Zboňku a Klevetova získávat informace o dění v obci, plánovaných akcích, historii, atd., na nově vytvořených webových stánkách https://zbonekaklevetov.cz/ Jsou velice zdařilé a určitě, pokud jste tak ještě neučinili, je doporučuji navštívit. Pozornost patří i nově zrekonstruované kapličce na návsi, která si opravu už zasloužila.

     Co bych chtěla také zmínit a co se v roce 2019 ne úplně podařilo zrealizovat, je oprava hřiště. Po jednání s úřadem bylo rozhodnuto, že původní, už rozpadající se a tím pádem nebezpečná bouda, musí z hřiště pryč a lze ji nahradit jedině „mobilní boudou“, kterou v případě povodní odstraníme. Budování hřiště zpomalilo také majetkové vyrovnání pozemku, na kterém se hřiště nachází. Věřím ale, že v roce 2020 budou opět sportovci i děti hřiště plně využívat a že na něm budou probíhat akce pro všechny občany tak, jak tomu bylo v minulosti.

    V novém roce se dívejte kolem sebe, všímejte si více našich vesnic a své dojmy, podměty a připomínky dejte vědět osadnímu výboru, který se snaží ke své práci přistupovat zodpovědně. Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit a chovejme se k ostatním tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám.

    Všem občanům Zboňku a Klevetova přeji dobré a pevné zdraví a také nám všem přeji, aby byl rok 2020 ještě úspěšnější než rok minulý.

Za Osadní výbor Nečasová Petra

Ve Zboňku 4. ledna 2020