Knihovna Zboněk oznamuje

Naše knihovna pod vedením naší skvělé knihovnice Mirky, se těší příznivé návštěvnosti, za což jsme velmi rádi, ale samozřejmě – čtenářů není nikdy dost.
Knihovna funguje již téměř půl roku, a proto byly knihy 22. listopadu 2019 obměněny z výměnného fondu, tak jak bylo přislíbeno.
Půjčování časopisů se těší také velkému zájmu a to ne jenom z řad dospělých, ale i z řad dětí, proto nám budou začátkem příštího roku opět nějaké další časopisy doplněny.
Od listopadu letošního roku naše knihovna zařazuje mezi časopisy nový měsíčník D-test, který budeme odebírat i celý příští rok.
Po novém roce se dočkáte i statistiky o fungování naší knihovny – kolik bylo zapůjčeno knih a časopisů, kolik máme čtenářů atd.
Děkuji všem, že svojí návštěvou knihovny podporujete její chod a budeme doufat, že i vy ostatní tam také snad někdy najdete cestu.

Za Osadní výbor Martina Randulová
předsedkyně Osadního výboru

V Klevetově dne 28. listopadu 2019