Veřejná schůze

Zástupci Města Letovice zvou občany Zboňku a Klevetova na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 2. prosince 2019 tj. v pondělí v 16 hodin v Obecní budově.

Srdečně zveme všechny občany, aby přišli a vznesli dotazy, požadavky nebo návrhy, které se týkají našich místních částí, a ne jenom jich.

Za Osadní výbor Martina Randulová,
předsedkyně Osadního výboru

V Klevetově dne 21. listopadu 2019