Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v roce 2019

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa,  vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad  /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je  v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

  7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod
6.4. Tyršova u Osevy Komenského Česká Halasova
13.4. Zámecká U Macků Čapkova Brněnská J.Haška – nahoře
20.4. Nové Město V Potůčkách Brahmsova A.Krejčího- kaštan
27.4. Bohuslava Martinů J.Haška – dole Na vyhlídce – Žlíbek U Hájku
4.5. P.Fr.Krchňáka Pražská Žlíbek Rekreační Boční -střed ulice
11.5. Zámecká dole U Královce Nová 9. května – dole
18.5. U Zámku Smetanova V Domkách Havírna- restaurace
25.5. Jásinov u nádrže Slatinka  Údolní Zboněk Novičí
7.9. Chlum- Chlumská Kochov  točna Zábludov Chlum v obci
14.9. Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna
21.9. Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov – Ořechov
28.9. Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko