Zprávy z Obce

V sobotu 15. června proběhlo slavnostní odpoledne, během kterého byla otevřená místní knihovna.

Prvním půjčovním dnem bude pondělí 24. června v době od 18 do 19 hodin. Těšit se na Vás bude naše nová knihovnice paní Ing. Miroslava Nečasová. Knížky nám byly zapůjčeny z výměnného fondu z Boskovic, tzn. že se budou pravidelně, zhruba v půl ročních intervalech obměňovat na základě vaší poptávky. K půjčování jsou připravené ať už knihy, tak i časopisy.

Všichni, kteří si přijdou knihy nebo časopisy vypůjčit, jsou osvobozeni od poplatku za členství v knihovně – půjčování je zdarma. Knihovna bude otevřená v pondělí od 18 do 19 hodin vždy v sudý týden.


Právě v sobotu 15. června spatřila světlo světa naše nová pohlednice. Je věnována 80. létům, můžete na ní spatřit tehdejší podobu obecní budovy, kapličky, hradlo, které je již zbourané a náš kouzelný splav. Pohlednice je pro všechny zdarma. Pokud máte zájem naši pohlednici vlastnit, tak mě prosím kontaktujte.


V obecní budově byla v sobotu 15. června k zhlédnutí výstava obrazů Romana Kopeckého a retro výstava věnovaná 80-tým létům. Po dohodě s organizátory této akce ponecháme expozici do konce června, aby ti, kteří se v sobotu nestihli zúčastnit akce, se mohli také přijít podívat a zavzpomínat na staré časy. Zájemci mě prosím kontaktujte.

Za Osadní výbor Zboněk a Klevetov, Martina Randulová, tel. 606 300 243

V Klevetově 17. června 2019