Souhrn roku 2021

Přestože je rok 2021 už historií, připravila jsem si pro Vás, občany Zboňku a Klevetova malé shrnutí, co se v uplynulém roce v našich obcích událo, jaké kulturní akce se podařilo zorganizovat a jaké stavby v katastru našich obcí byly vybudovány proto, aby se zlepšilo sportovní a kulturní vyžití, nebo bezpečnost občanů.

Úvodem bych chtěla připomenout, že se jak začátek roku 2021, tak vlastně celý rok, nesl v covidových vládních opatřeních, která nám znemožňovala uskutečnit některé naplánované akce pro děti i dospělé. Až v srpnu jsme se sešli na hřišti, pro děti bylo připraveno Rozloučení s prázdninami – hry, soutěže, odměny i překvapení. V září místní knihovna ve spolupráci s knihovnou v Boskovicích připravila vzdělávací odpoledne pro děti s názvem Putování se psím hrdinou – čtení i tvořivá dílna děti zábavnou formou vedla ke kladnému vztahu ke knihám. V říjnu si na své přišli i dospělí ve Tvořivé dílně pro dospělé – svícen, nebo vázu si mohl vyrobit každý, kdo se zajímá o ruční práci. Na tradiční akci pro všechny občany jsme se sešli v listopadu, kdy andělé rozsvítili veliký vánoční stromeček před obecní budovou – děti se těšily z andělské nadílky i ze zpívání známých koled. Začínal čas adventu a společně jsme se naladili na vánoční čas. Aby se dětem zkrátil čas čekání na Ježíška, mohly přijít v prosinci na Vánoční dílnu pro děti – v obecní budově vyráběly vánoční dekorace.

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce hřiště. Tento projekt byl započat v roce 2018 zbouráním srubu. Jeho technický stav byl bohužel špatný a na jeho místě nyní stojí maringotka, která by se dala, v případě stoupání hladiny řeky Svitavy, jednoduše odstranit. Postupně byly na hřišti provedeny další terénní úpravy, část plotu nahrazena novým, rekonstrukce laviček, natření osvětlení, instalace přenosného WC a umístění pěti herních prvků od firmy Monotrend Tišnov (vyrobeny z vysoce odolné konstrukční oceli). V letním období bude na hřišti veřejně přístupná trampolína.

Jak už jsem zmiňovala, v roce 2021 byl zrealizován dlouho připravovaný projekt Retenční přehrádky – na klevetovském potoce. Náklady na stavbu hradily Lesy České republiky, s.p., bude sloužit k ochraně majetku a osob při nenadálých průtržích, kdy samotné těleso zachytí hrubé splaveniny a ztlumí energii vody. Přehrádka se nachází ve strži v lesním porostu nad místní částí Klevetov.

Za důležité považuji zmínit úpravu cesty od kapličky, podél vlakových kolejí až k zastávce Letovice. Cesta je nyní zpevněná a slouží jako cyklostezka, dále navazující na stezku do Svitávky. Tuto akci financovalo město Letovice.

Jedenkrát v roce do našich obcí zavítají zástupci města Letovice (v září 2021). Na veřejné schůzi mohou občané vznést svoje požadavky, návrhy nebo dotazy týkající se našich místních částí a nejenom jich. Účast občanů je rok od roku hojnější, a to je dobře, protože je vidět, že se lidé zajímají o dění ve svém okolí.

Nově vzniklý spolek – Spolek občanů Zboňku a Klevetova má za cíl pořádání a rozvoj kulturních, společenských a sportovních akcí a zvelebování místních částí Letovic – Zboňku a Klevetova. Spolek založený v listopadu 2021 bude pracovat v součinnosti s místním Osadním výborem. IČO: 13992201, adresa: Klevetov 1, 67961 Letovice.

S koncem roku 2021 ukončili svou činnost v Osadním výboru 2 členové – Ľudmila Lepková a Jitka Šamšulová. Novými členy jsou Petr Pacelt a Václav Dřevojan. Osadní výbor Zboňku a Klevetova má 7 členů.

K čemu se nerada vracím, ale považuji tuto zmínku za důležitou je neoprávněné vystupování občana jménem Osadního výboru Zboňku a Klevetova. Tato nejmenovaná osoba vystupovala jménem výboru na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Bohužel se mezi námi najdou i tací, kteří se schovávají za různé instituce, místo toho aby svoje požadavky vznesli svým jménem.

V listopadu 2021 započalo Řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Zboněk. Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozuměni o termínu konání úvodního jednání.

V roce 2021 naběhl nový systém svozu odpadů, a proto byly některé kontejnery na tříděný odpad odstraněny ze sběrných míst (hnízd) a do domácností přibyly barevné popelnice. Odvoz odpadu zajišťuje firma Technické služby Malá Haná s.r.o., dotazy můžete směřovat na tel. 704 792 508. Rozpis svozu odpadů je uveden (ke stažení) na stránkách města Letovice: www.letovice.net/odpady/ a každá domácnost jej obdržela v tištěné formě do schránky. (Přímý odkaz ke stažení rozpisu svozu odpadů: Zboněk, Klevetov.)

Důležité informace, přehled nadcházejících i proběhlých akcí, informace ohledně schůzí, významná jubilea občanů Zboňku a Klevetova, odstávky vody/elektřiny, otevírací doba místní knihovny atd. najdete na našich webových stránkách: www.zbonekaklevetov.cz. Web je přehledný a pravidelně aktualizovaný. U proběhlých akcí je odkaz na pořízené fotografie (www.zbonek-ov.rajce.idnes.cz)

V loňském roce, před začátkem topné sezóny Osadní výbor, jako každoročně, zajistil kominíka, pana Dosedly. Do našich obcí jezdí už několikátou sezónu. Ceny za jeho služby meziročně nevzrostly. Kontakt: www.kominictvidosedla.cz tel.: 732 679 941.

Pokud to vládní nařízení dovolila, každý lichý týden – v pondělí od 18 do 19 byla otevřena místní knihovna. Nachází se v Obecní budově a v provozu je od roku 2019, knihy jsou pravidelně obměňovány. Otevírací doba bude i v roce 2022 stejná.

Snad je výše uvedeno vše podstatné, co se v roce 2021 v našich obcích událo a zrealizovalo. Případné dotazy nebo podměty můžete směřovat na kteréhokoliv z členů Osadního výboru Zboňku a Klevetova. Do roku 2022 přeji všem hlavně hodně zdraví a životní pohody.

za Osadní výbor Zboněk a Klevetov
Nečasová Petra

Ve Zboňku 18. ledna 2022

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
U tohoto příspěvku můžete zanechat komentářx